Fundacja To Minie
Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom do lat 10,
chorym na nowotwór chłoniak Hodgkina.

Fundacja TO MINIE

Fundacja TO MINIE powstała z inicjatywy babci małej Zuzi. Zuzia zachorowała na nowotwór - chłoniak Hodgkina.

Fundatorka, a zarazem babcia powołała Zarząd Fundacji, komisję rewizyjną i w dniu 11 grudnia 2015 roku podpisała akt notarialny. 21 grudnia 2015 roku komplet obowiązujących dokumentów został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja powstała w Krakowie, a cel, który chce realizować to objęcie pomocą finansową dzieci do lat 10 dotkniętych tą chorobą. Mamy nadzieję, że takie wsparcie pomoże przejść przez tą chorobę i rehabilitację bardziej komfortowo z nadzieją na radosne, normalne dzieciństwo i piękną przyszłość.
dziewczynka chora na chłoniaka
Fundacja TO MINIE

ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków

nr konta:
37 1240 4588 1111 0010 6602 1703

fundacja.tominie@gmail.com
© 2016 Fundacja TO MINIE. All Rights Reserved. Opracowanie – Agencja Interaktywna Prekursor
facebook