Fundacja To Minie

Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom do lat 10,
chorym na nowotwór chłoniak Hodgkina.

Finanse

W chwili obecnej działalność Fundacji TO MINIE  opiera się na darowiznach od firm oraz osób fizycznych. Darowizna obniża podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT, CIT).

Zarząd i członkowie Fundacji pracują społecznie, nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Za najem lokalu i obsługę księgową płacimy symboliczną kwotę, również Bank Pekao S. A., w którym Fundacja posiada konto nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.

Transparentność naszej działalności gwarantuje obowiązek rozliczenia przed Urzędem Skarbowym, Sądem Rejestrowym i umieszczenia sprawozdania w ministerialnej internetowej bazie sprawozdań.

Każdy zainteresowany może nas sprawdzić i uzyskać informacje o finansach Fundacji. 
dziewczynka chora na chłoniaka
Fundacja TO MINIE

ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków

nr konta:
37 1240 4588 1111 0010 6602 1703

fundacja.tominie@gmail.com
© 2016 Fundacja TO MINIE. All Rights Reserved. Opracowanie – Agencja Interaktywna Prekursor
facebook