Fundacja To Minie

Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom do lat 10,
chorym na nowotwór chłoniak Hodgkina.

Pomoc

Chcąc uzyskać pomoc finansową od Fundacji TO MINIE należy przesłać prośbę o objęcie dziecka pomocą.

W celu przesłania zgłoszenia:
- listownie: kliknij LINK, wydrukuj formularz .PDF i prześlij na adres Fundacji;
- e-mailem: kliknij LINK, pobierz formularz .DOC i prześlij na adres fundacja.tominie@gmail.com.

Zarząd fundacji po rozpatrzeniu dokumentów kwalifikuje dziecko do świadczenia pomocowego.

Fundacja nie udziela pożyczek, nie wypłaca gotówki lecz pokrywa wcześniej zweryfikowane i zakwalifikowane kwoty, dokonując przelewów na odpowiednie konta.
dziewczynka chora na chłoniaka
Fundacja TO MINIE

ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków

nr konta:
37 1240 4588 1111 0010 6602 1703

fundacja.tominie@gmail.com
© 2016 Fundacja TO MINIE. All Rights Reserved. Opracowanie – Agencja Interaktywna Prekursor
facebook